June 13, 2024 Polska Year

Jakie są separatory do sprężarek i do czego służą?

Produkowanie sprężonego powietrza wysokiej jakości to proces złożony i wieloetapowy. Jednym z najważniejszych etapów jest oczyszczanie, czyli uzdatnianie sprężonego powietrza. Natomiast uzdatnianie sprężonego powietrza nie będzie kompletne bez zastosowania profesjonalnego separatora. Separator w zależności od jego rodzaju i parametrów pozwala na wytrącenie ze sprężonego powietrza wilgoci, skroplonej wody oraz kondensatu olejowego i mgły olejowej. Jednak przed zakupem separatora warto poznać ich rodzaje i zalecane zastosowanie.

Czym są separatory do sprężarek?

Separatory do kompresorów ze względu na swoją dużą różnorodność często są niepoprawnie nazywane. Również przy ich doborze i zakupie pojawiają się nieporozumienia związane z niewłaściwym zrozumieniem terminologii i nazw separatorów przez użytkowników oraz brakiem precyzji w tej kwestii. W takim razie czym właściwie jest separator do sprężarki? Separator, jak sama nazwa wskazuje, jest urządzeniem, które służy do oddzielania od siebie jakich składników. W procesie wytwarzania sprężonego powietrza, na każdym jego etapie, procesy prowadzące do sprężania gazu, a więc również jego chłodzenie i uzdatnianie, prowadzą do powstawania kondensatu. W zależności od rodzaju kompresora, olejowego lub bezolejowego, kondensat może mieć postać wodną lub wodno-olejową. Separatory służą do wyeliminowania wszystkich rodzajów kondensatu ze sprężonego powietrza. Działają one poprzez odseparowanie oleju i wody ze sprężonego powietrza i stanowią istotny element procesu filtracji sprężonego powietrza. Dzięki zastosowaniu separatorów znacząco podnosi się jakość sprężonego powietrza i zwiększa jego użyteczność. Powoduje to, że separatory są niezbędnym elementem każdego systemu wytwarzania sprężonego powietrza.

A jak działają separatory? Przy pomocy specjalnych składników w filtrze olej i woda są skutecznie absorbowane ze sprężonego powietrza. Natomiast konstrukcja separatorów zapobiega ponownemu przedostaniu się ciekłych zanieczyszczeń do sprężonego gazu i układu pneumatycznego. Kondensat wyodrębniony ze sprężonego powietrza w zależności od jego składu może być odprowadzony do kanalizacji lub zutylizowany w inny sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rodzaje i zastosowanie separatorów do kompresorów

Na rynku dostępne są trzy podstawowe rodzaje separatorów i właśnie taki podział rozróżniamy dokonując zakupu. Klasyfikacja ta uwzględnia przeznaczenie konkretnych rodzajów separatorów do kompresorów. Poszczególne rodzaje separatorów różnią się także miejscem montażu w układzie. Separatory dzieli się na:

  • separatory cyklonowe,
  • separatory woda-olej,
  • separatory oleju.

Separator cyklonowy montuje się w rurach i przewodach układu sprężonego powietrza. Jego zadaniem jest usuwanie kondensatu ze sprężonego powietrza. Powietrze, przechodząc przez separator cyklonowy, zostaje wprowadzone w ruch wirowy. Powoduje to, że kondensat osadza się na jego ściankach, a następnie spływa wprost do przewodu odprowadzającego kondensat. Oddzielanie kondensatu od sprężonego powietrza odbywa się w sposób mechaniczny. Skuteczność tego rozwiązania powoduje, że separator cyklonowy jest najczęściej stosowanym w różnego rodzaju systemach pneumatycznych.

Separator woda-olej odpowiada za pozbycie się kondensatu oddzielonego ze sprężonego powietrza. Wkład w separatorach tego typu pochłania olej, będący składnikiem kondensatu a przez to oddziela go od wody. Czysta woda wypływa specjalnym przewodem odprowadzającym a dzięki temu, że jest pozbawiona oleju, może zostać odprowadzona do kanalizacji. Takie działanie pozwala na łatwe i bezproblemowe odprowadzanie kondensatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i z dbałością o środowisko. Olej wyizolowany przy użyciu separatora woda-olej może zostać bez trudu wyrzucony do odpowiedniego pojemnika na śmieci, gdzie następnie trafi do utylizacji. Odprowadzanie kondensatu olejowego bezpośrednio do kanalizacji jest wykroczeniem i podlega karze grzywny. Dlatego też należy bezwzględnie zadbać o prawidłowe odseparowanie wody od oleju i zutylizowanie tego drugiego składnika.

Separatory oleju umieszcza się w kompresorach śrubowych i łopatkowych. Jego zadaniem jest zapobieganie przedostaniu się oleju z modułu sprężającego kompresora do dalszych części systemu. W śrubowych i łopatkowych sprężarkach powietrza najczęściej stosuje się olej jako czynnik smarujący. Kondensat olejowy ma bezpośredni kontakt ze sprężonym powietrzem. Dlatego też tak ważne jest jego późniejsze odseparowanie. Separator oleju jest najczęściej wymienianym elementem, a częstotliwość wymian jest identyczna jak częstotliwość przeglądów serwisowych całego kompresora. Separatory różnego rodzaju mogą być stosowane równolegle w jednym układzie. Będą stanowiły wzajemne dopełnienie, a efekt ich działania będzie jeszcze lepszy. Warto zaopatrzyć system sprężonego powietrza w odpowiedni separator.

źródło: czemar.pl