December 4, 2023 Polska Year

Jakie usługi można zrealizować przez kancelarię prawną

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga biegłego poruszania się w gąszczu przepisów. Właściwe zabezpieczenie interesów firmy oraz obsługa prowadzona przez profesjonalną kancelarię prawną pozwoli przedsiębiorcy skupić się na działaniach biznesowych i powierzyć profesjonalistom funkcjonowanie w ważnej, ale zarazem trudnej sferze.

Pierwszy krok – założenie działalności gospodarczej

Decyzja o założeniu własnej firmy wiąże się z koniecznością określenia formy prawnej prowadzonej działalności. Polskie prawo oferuje wiele możliwości w tym zakresie – od jednoosobowej działalności gospodarczej po bardziej skomplikowane organizacje, takie jak spółki. Wśród tych ostatnich przyszły przedsiębiorca może wybierać pomiędzy spółką akcyjną, cywilną, jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, partnerską lub z ograniczoną odpowiedzialnością. To, która forma będzie najodpowiedniejsza dla prowadzonej działalności, będzie zależeć od wielu czynników – między innymi od tego, ile osób zakłada nową firmę, jakim kapitałem dysponują, kto i w jakim zakresie będzie odpowiadał za ograniczenia spółki. Nie bez znaczenia jest też potencjał poszczególnych udziałowców oraz ich doświadczenie w prowadzeniu firmy. To tylko niektóre z uwarunkowań determinujących przyszły status firmy.

Aby zyskać pewność, że każda z osób, która zdecyduje się na uczestnictwo w nowym przedsięwzięciu, będzie miała udział odpowiedni do swojego potencjału i możliwości, warto skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii. Prawnik podpowie, która forma działalności będzie najbardziej odpowiednia dla profilu firmy i pomoże przygotować wszystkie niezbędne pisma oraz wnioski konieczne do jej założenia.

Wsparcie przy sporządzaniu dokumentów

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, musi wiedzieć, że od odpowiednio skonstruowanych dokumentów może zależeć przyszłość przedsięwzięcia. Dotyczy to zarówno umów z dużymi klientami, jak i ustalania współpracy z kontrahentami czy współpracownikami. Błędy bądź luki w umowach, w przypadku sporu, mogą być przyczyną nieprzewidzianych strat i roszczeń wnoszonych przez drugą stronę. Stąd kluczowe dla przyszłości firmy staje się właściwe przygotowanie wszelkich dokumentów.

Kancelaria prawna nie tylko pomoże w spisaniu wszystkich niezbędnych elementów umowy, ale również podpowie, jakie dodatkowe zapisy warto w niej zamieścić. Zapewni to maksymalną ochronę firmy i kapitału na wypadek trudnych i kryzysowych sytuacji. Wsparcie prawnika będzie również przydatne w przypadku konieczności sprawdzenia umowy, którą przygotowuje druga strona. Kancelaria prawna zweryfikuje, czy nie umieszczono w niej zapisów niekorzystnych dla firmy i w razie potrzeby podpowie, jak należy je zmienić.

Pomoc prawna w obsłudze firmy

Sytuacji, w jakich przedsiębiorca może zwrócić się o pomoc do prawnika, jest wiele. Oprócz wspominanej pomocy przy sporządzaniu dokumentów – nie tylko umów, ale też uchwał czy protokołów – kancelaria prawna oferuje obsługę korporacyjną spółek handlowych. To oznacza, że służy profesjonalnym wsparciem w zakresie przekształceń, połączeń bądź likwidacji spółek, zgromadzeń wspólników czy walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

Pomoc prawna przydaje się również w sytuacji, gdy dokonywane są zmiany w rejestrze przedsiębiorców KRS. Prawnik może także reprezentować przedsiębiorstwo przed sądami powszechnymi oraz urzędami czy prowadzić postępowania przed organami administracji publicznej. Obecność doświadczonego radcy wskazana jest również w przypadku nawiązywania dużych umów, już na etapie negocjacji handlowych czy przygotowań do przetargów. Dzięki temu będzie można w porę wychwycić wszelkie zapisy, które mogłyby być niekorzystne dla firmy – i odpowiednio na nie zareagować. Dobra obsługa prawna działalności gospodarczej może nie tylko usprawnić jej funkcjonowanie, ale też w dużej mierze przyczynić się do osiągnięcia przez nią sukcesu.

Źródło: Salire – kancelaria prawna

in Biznes