June 13, 2024 Polska Year

Szkolenia e-learningowe RODO – zwiększ wiedzę pracowników

Dane osobowe stanowią ogromną wartość, zaś bezpieczne ich przetwarzanie jest jednym z kluczowych filarów budowania marki. Podniesienie świadomości pracowników przedsiębiorstwa przetwarzającego dane jest nieodzownym elementem jego racjonalnych działań, zmierzających do zapewnienia  bezpieczeństwa danym, a także skutkujących ograniczeniem ryzyka narażenia firmy na dotkliwe konsekwencje ewentualnych błędów.

Jednym ze sposobów, które prowadzą do wzmocnienia świadomości pracowników z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych, są szkolenia e-learningowe.

Zalety szkoleń e-learningowych RODO

Szkolenia e-learningowe to nowoczesna i wygodna forma edukacji, która może być uzupełnieniem szkolenia tradycyjnego, ale również stanowić doskonały kurs podstawowy, który pozwala na szybkie pozyskanie przez pracowników wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych. Jednakże jest niezwykle istotne, by wybierając tę formę szkolenia RODO, zdecydować się na szkolenie przygotowane przez wysokiej klasy specjalistów, dysponujących wiedzą merytoryczną i praktyczną, a więc zajmujących się bezpieczeństwem danych osobowych na co dzień, a także prowadzących szkolenia w formie stacjonarnej.

Niewątpliwą zaletą e-learningu jest fakt, iż ten rodzaj szkoleń nie dezorganizuje pracy w firmie, a uczestnicy kursu korzystają z jednolitego merytorycznego przekazu w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Warto podkreślić również atrakcyjność e-learningu ze względu na koszty oraz czas – tego rodzaju szkolenie nie wiąże się bowiem z wymogiem rezerwowania miejsca do jego przeprowadzenia, czy zapewnienia obsługi, może być również realizowane w wybranym przez uczestnika miejscu, bez konieczności dojazdu w wyznaczone miejsce. Najczęściej wystarczy dostęp do Internetu i sprzęt umożliwiające wygodne przejście szkolenia (np. komputer, tablet).

Dzięki szkoleniom e-learningowym nowoprzyjęci pracownicy mogą na bieżąco zdobywać konieczną wiedzę z zakresu ochrony danych, a personel już zatrudniony w przedsiębiorstwie ma okazję do zaktualizowania i odświeżenia posiadanych informacji.

E-learning RODO dla pracowników

Szkolenie e-learningowe jest propozycją skierowaną do pracowników przedsiębiorstwa, a także do jego współpracowników – czyli do wszystkich osób, które w swojej pracy przetwarzają dane osobowe. Dzięki uczestnictwu w takim kursie mogą oni między innymi poznać:

  • podstawowe informacje i pojęcia związane z RODO;
  • prawne podstawy dotyczące przetwarzania danych osobowych;
  • kary oraz odpowiedzialność wynikającą z nieprzestrzegania przepisów RODO;
  • kluczowe zasady przetwarzania danych osobowych, a więc zasadę celowości, czasowości oraz adekwatności;
  • prawa osób, których dane są przetwarzane, a także zasady dotyczące obsługi zapytań dotyczących realizacji tych praw;
  • zasady powierzania oraz udostępniania danych;
  • praktyczne porady dotyczące technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych;
  • zasady postępowania w przypadku wystąpienia incydentu.

Pracodawca, decydujący się na skorzystanie z oferty e-learningowego kursu dla pracowników, zyskuje natomiast możliwość przeprowadzania bieżących szkoleń nowo zatrudnionych osób czy nowych współpracowników, a także poczucie bezpieczeństwa, związane z zatrudnianiem w firmie przeszkolonego oraz świadomego personelu.

Jednocześnie może on zachować zgodność z zasadą rozliczalności w RODO, a także otrzymać informacje dotyczące wyników z testu wiedzy uzyskanych przez poszczególnych uczestników szkolenia – wiele rozwiązań e-learningowych umożliwia bowiem przeprowadzenie testu końcowego sprawdzającego wiedzę. Ponadto, każdy pracownik może otrzymać potwierdzenie ukończenia takiego kursu, a pracodawca raport z informacją dotyczącą przeszkolonych pracowników.

Dodatkowym atutem szkoleń realizowanych na odległość jest fakt, że przedsiębiorstwa, które na stałe korzystają z oferty kursów e-learningowych dla pracowników realizowanych przez sprawdzone na rynku firmy specjalizujące się w zagadnieniach RODO, mogą liczyć często na atrakcyjne rabaty.

Źródło: iSecure – ochrona danych osobowych