April 16, 2024 Polska Year

Co zrobić w przypadku awarii kasy fiskalnej?

Podatnicy, którzy sprzedają produkty lub świadczą usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są zobowiązani do ewidencjonowania obrotu przy pomocy kas fiskalnych. Chociaż urządzenia te podlegają regularnemu przeglądowi, bywa, że odmawiają posłuszeństwa. Co zrobić w przypadku awarii kasy fiskalnej?

Awaria kasy fiskalnej – jak sobie poradzić?

Awaria kasy fiskalnej to kłopotliwa sytuacja, do której warto zawczasu się przygotować. W przeciwnym razie przedsiębiorca będzie zmuszony do zaprzestania sprzedaży towarów i usług. Jak bowiem wskazuje art. 111 ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku awarii kasy fiskalnej ewidencja obrotu i kwot podatku należnego powinna odbywać się przy pomocy rezerwowej kasy fiskalnej. Gdy podatnik takowej nie ma, musi zaprzestać sprzedaży.

O fakcie przejścia z kasy właściwej na rezerwową należy poinformować urząd skarbowy. Przedsiębiorca jest zobligowany do zawarcia w powiadomieniu informacji o awarii dotychczasowego urządzenia i zastąpieniu go rezerwowym. Formalności trzeba dopełnić także po usunięciu usterki, składając w US druk „Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy fiskalnej”. Co ważne, rezerwowa kasa fiskalna musi znajdować się w miejscu prowadzenia sprzedaży. Do czasu jej przywiezienia handel nie może być prowadzony.

Co jednak w sytuacji, gdy podatnik nie ma rezerwowego sprzętu lub urządzenie to znajduje się w miejscu innym niż to, w którym odbywa się sprzedaż? Wówczas musi poinformować:

  • serwis kas fiskalnych o wystąpieniu awarii,
  • urząd skarbowy o konieczności zaprzestania ewidencjonowania obrotu i należnego podatku do czasu naprawy usterki,
  • klientów o chwilowej przerwie w sprzedaży.

Jeśli przedsiębiorca nie zastosuje się do tych zaleceń i będzie kontynuował sprzedaż pomimo awarii kasy fiskalnej, może zostać posądzony o wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Musi się także liczyć z możliwością nałożenia przez organy podatkowe wysokiej kary pieniężnej. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe może sięgać nawet 30% kwoty podatku naliczonego przy sprzedaży produktów lub usług.

Kara pieniężna nie powinna być jedyną motywacją, która skłoni przedsiębiorcę do postępowania zgodnie z prawem. Warto pamiętać, że sprzedawca, który za każdym razem wydaje paragony fiskalne, wzbudza zaufanie wśród klientów. W ten sposób daje im także możliwość weryfikacji poprawności naliczonej ceny oraz prawo do zwrotu i reklamacji.

To właśnie dlatego posiadanie rezerwowej kasy fiskalnej jest tak ważne. W ofercie Centrum Kas znaleźć można niezawodne i wydajne kasy fiskalne. To najwyższej jakości sprzęt, który z łatwością można dopasować do specyfiki prowadzonej działalności.

Awaria kasy fiskalnej a sprzedaż internetowa

Odmienne zasady obowiązują, jeśli sprzedaż towarów prowadzona jest przez Internet. Wówczas nawet brak kasy rezerwowej nie wiąże się z koniecznością zaprzestania handlu w przypadku awarii dotychczas używanego urządzenia. Nie oznacza to jednak, że na przedsiębiorcy nie ciążą żadne obowiązki.

Żeby mógł on w dalszym ciągu sprzedawać towary przez Internet, powinien dopilnować, by z prowadzonej ewidencji jasno wynikało, za jaki produkt uiszczono zapłatę oraz komu nabywający przekazał pieniądze. Co ważne, zapłata za towar musi być wykonana drogą elektroniczną lub pocztową bądź za pośrednictwem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Po spełnieniu tych zaleceń przedsiębiorca może wystawić kupującemu fakturę zamiast paragonu.

Awaria kasy fiskalnej nie musi oznaczać zawieszenia sprzedaży, o ile przedsiębiorca zawczasu przygotuje się na taką ewentualność i zakupi rezerwowe urządzenie. Centrum Kas oferuje dostęp do zaawansowanego technicznie sprzętu w atrakcyjnych cenach. To kasy fiskalne uznanych na rynku producentów. Dzięki solidnej konstrukcji i bogatej funkcjonalności spełniają one potrzeby nawet najbardziej wymagających sprzedawców.

Źródło: CentrumKas – drukarki fiskalne